Köpvillkor


ALLMÄNT
Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Anitha Schulman Innovation AB (Organisationsnummer: 556922-0238) är den säljande parten. Du, ("kunden" nedan), är den köpande parten. Villkoren i detta Avtal är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (produkter nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på anithaclemencedesign.se.

För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändrats anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 den dag som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att accepterar dessa villkor i samband med din beställning.
Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

BESTÄLLNING
Hos Anitha Schulman Innovation AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Anitha Schulman Innovation AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "slutför order" i kassan (steg 1 av 1). När Anitha Schulman Innovation AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till den e-postadress som du angav när du beställde.
När vi skickar e-postmeddelandet "Orderbekräftelse" till dig sluts även detta Avtal. Om det skulle vara omöjligt för oss på Anitha Schulman Innovation AB att leverera din beställning kommer vi kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi att erbjuda dig en ny lösning förutsatt att det är möjligt. När du accepterar vårt förslag på ny lösning sluts detta Avtal.

Handla tryggt med rätt att ändra din beställning
Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss via e-post på: info@anithaclemencedesign.se. Ändring av beställning måste meddelas innan beställning packas (effektueras).

PRISER OCH AVGIFTER
Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för frakt kan tillkomma vid varje beställning.

Avgift för ej uthämtad försändelse
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 299 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämta ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. 

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på anithaclemencedesign.se gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

PRODUKTER OCH SORTIMENT
Alla produkter som erbjuds på anithaclemencedesign.se är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter.

Färgåtergivning på produktbilder
De produktbilder som visas på anithaclemencedesign.se skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.

FULLGÖRANDE
Anitha Schulman Innovation AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du som kund får e-post meddelandet "Orderbekräftelse". Anitha Schulman Innovation AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

ÅNGERRÄTT OCH ÅTERKÖP

Ångerrätt
Som kund inom EU har du rätt att ångra ditt köp mot giltigt kvitto inom 14 kalenderdagar efter att du mottagit dina varor. Produkten måste returneras i säljbart skick. Alla returnerade varor skickas tillbaka tillsammans med ordernummer och kontaktuppgifter till vårt lager. Oidentifierade objekt som returneras kan nekas återbetalning. Returer som är skadade eller smutsiga godtas ej. Anitha Schulman Innovation AB står inte för returfrakt. Som kund utanför EU har du rätt att ångra ditt köp mot giltigt kvitto inom 30 kalenderdagar efter att du mottagit dina varor.

När returnerade produkter är Anitha Schulman Innovation AB tillhanda kommer Anitha Schulman Innovation AB återbetala vad du har betalt inom 30 dagar. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast för de produkter som du återlämnar. 

Om köpet avser en tjänst vars fullgörande påbörjats med ditt medgivande under ångerfristen (30 dagar) är tjänsten undantagen från bestämmelser om ångerrätt. Anitha Schulman Innovation AB inhämtar alltid ditt medgivande och informerar om när fullgörande påbörjas vid beställning av tjänster som är undantagna från ångerrätten. 

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59): 

- Produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel.

Kontaktinformation 

Anitha Schulman Innovation AB

Erik Dahlbergsgatan 71

115 51 Stockholm 

E-post: info@anithaclemencedesign.se

Retur av produkter

Se Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.

REKLAMATION OCH GARANTI

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Anitha Schulman Innovation AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel. 

Om du reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Anitha Schulman Innovation AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Anitha Schulman Innovation AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. 

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden

E-post: reklamation@anithaclemencedesign.se

Reklamationsvillkor för Näringsidkare

Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och Anitha Schulman Innovation AB eller på annat sätt uppvisar fel som Anitha Schulman Innovation AB ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på Anitha Schulman Innovation AB:s bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, Anitha Schulman Innovation AB:s ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 60 dagar från leverans genom att kontakta Anitha Schulman Innovation AB via e-post på info@anithaclemencedesign.se

Särskilda villkor för näringsidkare: 

- Eventuell skada eller annan kostnad som orsakats av felaktig produkt ersätts ej av Anitha Schulman Innovation AB.

- Kunden skall påvisa att felet är ursprungligt.

- Eventuell montering av produkten får ej ha skett efter det att felet uppmärksammats.

- Produkten får ej ha använts eller på annat sätt brukats av kunden efter det att felet uppmärksammats.

- Originalförpackningen skall sparas och i övrigt hållas i oskadat skick.

Retur vid reklamationsärende

För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se Returer.

RETURER

Återbetalning

Du kommer att få din återbetalning (ev. frakt exkluderat) via samma betalningsmetod som gjordes vid ditt inköp. Det kan ta upp till 14 dagar från den dag då du har returnerat din produkt tills du får din återbetalning. Så snart vi har hanterat din retur får du bekräftelse via e-post.

Så här gör du en retur

Fyll i returformuläret så återkommer vi till dig med vidare instruktioner!

Om du har några frågor om returer vänligen kontakta vår kundtjänst: info@anithaclemencedesign.se

Byte

Anitha Schulman Innovation AB kan inte administrera byten av varor som köps från vår webbshop. Returnera beställd vara genom att följa instruktionerna ovan. Så snart vi har hanterat din retur får du en återbetalning via samma betalningsmetod som används för att göra inköp. Om du önskar en annan storlek eller färg, vänligen göra en ny beställning.

Felaktig vara

Vi gör vårt bästa för att se till att dina varor är i perfekt skick när vi skickar dem till dig. Om du mot förmodan får en skadad eller defekt vara skicka en bild där vi tydligt kan se felet. Skicka bilden bifogad i ett e-mail till reklamation@anithaclemencedesign.se. Vi kommer att komma tillbaka till dig så snart som möjligt. Din ansökan skall göras direkt när du upptäcker felet. Vi kan bara hantera felaktiga produkter från order som köps i vår webbshop.

FÖRBEHÅLL

Hävningsförbehåll

Anitha Schulman Innovation AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på anithaclemencedesign.se. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Anitha Schulman Innovation AB.

Ändringsförbehåll

Anitha Schulman Innovation AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på anithaclemencedesign.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Anitha Schulman Innovation AB och kund.

Ansvarsförbehåll

Anitha Schulman Innovation AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Anitha Schulman Innovation AB verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

ANSVARSBEFRIELSE

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Anitha Schulman Innovation AB kontroll och som Anitha Schulman Innovation AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Anitha Schulman Innovation AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Anitha Schulman Innovation AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar

Anitha Schulman Innovation AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på anithaclemencedesign.se.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder

Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Anitha Schulman Innovation AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Anitha Schulman Innovation AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Anitha Schulman Innovation AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Anitha Schulman Innovation AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Anitha Schulman Innovation AB.

Reservation för leveransförsening utanför Anitha Schulman Innovation AB:s kontroll.

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Anitha Schulman Innovation AB:s kontroll, skall inte Anitha Schulman Innovation AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Anitha Schulman Innovation AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Anitha Schulman Innovation AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

INTEGRITETSPOLICY

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Anitha Schulman Innovation AB (Organisationsnummer: 556922-0238), Erik Dahlbergsgatan 71, 115 51, Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid bearbetning av beställningar och returer i vår webbshop
  • Vid sms-aviseringar om leveransstatus
  • Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • Vid utskick av erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig från vidare utskick 
  • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information
  • Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online
  • Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar
  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, eller e-post. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritiskt för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: "Inkognitofönster" (Chrome), "Privat fönster" (Firefox) eller "InPrivate-fönster" (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, inloggning på "mina sidor" och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Informationen om inloggning på "mina sidor" lagras i en så kallad sessionscookie och raderas därför när du stänger din webbläsare. Våra övriga cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka artiklar samma besökare tittar på för att kunna erbjuda automatiska produktrekommendationer.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics, AdWords och Tag Manager som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Andra kopplingar till denna sida som sätter cookies är Facebook, Sumo (mail pop-ups).

Personuppgiftsansvarig

Anitha Schulman Innovation AB

Organisationsnummer: 556922-0238

Erik Dahlbergsgatan 71

115 51

E-post: info@anithaclemencedesign.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2021-10-10.